Om oss

IOGT-NTO-rörelsen i Älvsborg består av ca 1500 IOGT-NTO-medlemmar i 35 föreningar, 200 UNF:are, 350 juniorer och 100 NSF:are. (Nykterhetsrörelsens Scoutförbund)

IOGT-NTO-rörelsen är Sveriges största nykterhetsorganisation med cirka 29 000 medlemmar i tusentals lokalföreningar över hela landet. Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Vår vision är ett samhälle, en värld där droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

Vi menar att alkohol och andra droger är ett hinder för individens utveckling och för samhällsutvecklingen i stort, och därför vill vi på olika sätt tränga tillbaka bruket av alkohol och narkotika. För att bedriva verksamhet inom IOGT-NTO har vi valt den personliga helnykterheten, men för att uppnå våra mål samarbetar vi gärna med andra som också vill minska alkohol- och narkotikabruket.

Förbundens hemsidor:

IOGT-NTO: www.iogt.se
UNF:www.unf.se (Ungdomens Nykterhetsförbund)
Junis:www.junis.org
NSF  www.nsf.scout.se (Nykterhetsrörelsens Scoutförbund)

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00