Distriktsstyrelsen

Det blev flera ändringar i distriktsyrelsen

Ordförande:      Ingemar Hultin Limmared

Sekreterare:      Björn Lanefelt Skene
Kassör:             Mattias Edquist Borås
Ledamot:          Jessica Rembeck Borås
Ledamot:          Elisabeth Ivarsson Alingsås
Ersättare:         Ulf Dalevik Herrljunga

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00